Τι είναι το dgMarket  |  Προηγμένη Αναζήτηση  |  Κατηγορίες Προμηθειών  |  Άμεσες Ειδοποιήσεις  |  Επικοινωνία 
 

Δυνατότητα προηγμένης αναζήτησης

Στη σελίδα προηγμένης αναζήτησης, μπορείτε να εισάγετε συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης ούτως ώστε τα αποτελέσματα να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις ανάγκες σας.

Οι επιλογές κριτηρίων τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε συνολικά είτε επί μέρους, προκειμένου να προσδιορίσετε με ακρίβεια την αναζήτησή σας, αφορούν δημοσιευμένες προμήθειες ή προγράμματα, λέξεις κλειδιά, χώρα ή περιοχή, φορέα χρηματοδότησης, χρόνο δημοσίευσης κ.α.