Τι είναι το dgMarket  |  Προηγμένη Αναζήτηση  |  Κατηγορίες Προμηθειών  Άμεσες Ειδοποιήσεις  |  Επικοινωνία 
 

Κατηγορίες Προμηθειών

Στη βάση δεδομένων μας υπάρχουν ποικίλοι τύποι προμηθειών. Ο τύπος της προμήθειας προσδιορίζεται από το "αντικείμενο" το οποίο προσφέρει αλλά και από τη διαδικασία ανάληψης. Οι κάτωθι τύποι προμηθειών είναι οι πλέον συνήθεις:

  • Γενικές Προμήθειες (GPN)
  • Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών εξαγοράς ή συμμετοχής (IFB)
  • Πρόσκληση για Προ-αξιολόγηση (IPQ)
  • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (REI)
    Ανάθεση Συμβολαίου (CA)