Το πρόγραμμα των Διακηρύξεων Διαγωνισμών είναι ένα πρόγραμμα που προσφέρει στους συνδρομητές του όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την γρήγορη ανεύρεση Διαγωνισμών του Δημοσίου.

Στην 1η εικόνα παρουσιάζουμε τις τρεις ενότητες του προγράμματος:

 
             
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
 
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
 
Περιέχουν τις υποκατηγορίες από την 1η ενότητα.
Οι κατηγορίες των ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ και των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΣΕΜΙΝ.ΔΙΔΑΣΚ.
δεν έχουν υποκατηγορίες.
Ο χειριστής του προγράμματος έχει την δυνατότητα πολλαπλών αναζητήσεων, επιλέγοντας την 1η υποκατηγορία που τον ενδιαφέρει και αμέσως μετά πατώντας σταθερά το πλήκτρο Ctrl μπορεί να επιλέξει παραπάνω από μία υποκατηγορία.
   
 
ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΟΥ
Είναι το παράθυρο που μας δείχνει ποιες επιλογές έχετε κάνει για τις αναζητήσεις των Διαγωνισμών, βάση των προηγούμενων δύο ενοτήτων.
           

Εικόνα 1


Στην 2η εικόνα παρουσιάζουμε πως μπορεί ο χειριστής του προγράμματος να επιλέξει κατηγορίες
(πχ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ), ο χειριστής κάνει αριστερό κλικ στην κατηγορία ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ.
Στην 2η ενότητα στις ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ βλέπουμε το περιεχόμενο το παραδείγματος (ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ).

Εικόνα 2


Στις δύο επόμενες εικόνες την 3η και 4η παρουσιάζουμε πως ο χειριστής μπορεί να επιλέξει ΟΛΕΣ τις ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ των ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ (παρατήρηση: όταν ο χειριστής επιλέξει κάποια κατηγορία αυτομάτως επιλέγονται ΟΛΕΣ οι υποκατηγορίες - όλες οι υποκατηγορίες είναι σε μπλε φόντο - ).

Συνοπτικά:
Ο χειριστής επιλέγει κάνοντας αριστερό κλικ πάνω στην κατηγορία που τον ενδιαφέρει.
Αν ο χειριστής θέλει να δει ΟΛΕΣ τις υποκατηγορίες επιλέγει με αριστερό κλικ τα δύο βελάκια που έχουν μπλε φόντο
Ο χειριστής βλέπει στην ενότητα ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΟΥ όλες τις υποκατηγορίες.

Παρατήρηση :
Αν ο χειριστής θέλει να αφαιρέσει όλες τις υποκατηγορίες επιλέγει με αριστερό κλικ τα δύο βελάκια που έχουν κόκκινο φόντο

Εικόνα 3

Εικόνα 4


 

Στις δύο επόμενες εικόνες την 5η και 6η παρουσιάζουμε πως ο χειριστής μπορεί να επιλέξει τις Υποκατηγορίες που τον ενδιαφέρουν.
Συνοπτικά:
Ο χειριστής επιλέγει κάνοντας αριστερό κλικ πάνω στην κατηγορία που τον ενδιαφέρει.
Αν ο χειριστής θέλει να δει ΚΑΠΟΙΕΣ από τις υποκατηγορίες επιλέγει με αριστερό κλικ την 1η υποκατηγορία που τον ενδιαφέρει και αμέσως μετά πατώντας σταθερά το πλήκτρο Ctrl μπορεί να επιλέξει παραπάνω από μία υποκατηγορία.
Ο χειριστής επιλέγει με αριστερό κλικ το ένα βελάκι που έχουν μπλε φόντο
Ο χειριστής βλέπει στην ενότητα ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΟΥ όλες τις υποκατηγορίες

Παρατήρηση :
Αν ο χειριστής θέλει να αφαιρέσει κάποιες από τις υποκατηγορίες, επιλέγει με αριστερό κλικ το ένα βελάκι που έχει κόκκινο φόντο

Εικόνα 5

 

Εικόνα 6


           

Στην 7η εικόνα παρουσιάζουμε πως ο χειριστής του προγράμματος έχει επιλέξει σύνθετες επιλογές.

Συνοπτικά:
Ο χειριστής ακολουθώντας τα παραπάνω μπορεί να επιλέξει την κατηγορία που τον ενδιαφέρει καθώς και να επιλέξει μία ή πάνω από μία ή όλες τις υποκατηγορίες που τον ενδιαφέρει, ακριβώς τον ίδιο τρόπο ακολουθεί και για παραπάνω από μία κατηγορία.

Στην ίδια εικόνα (7η) παρουσιάζουμε πως ο χειριστής μπορεί να κάνει αναζήτηση των επιλογών του.

Αφού ο χειριστής έχει κάνει τις επιλογές του πατάει την εντολή .

Εικόνα 7


Στις 8η και 9η εικόνες παρουσιάζουμε στον χειριστή του προγράμματος πως μπορεί να δημιουργήσει ένα προφίλ.

Συνοπτικά:
Ο χειριστής μπορεί να δημιουργήσει ένα προφίλ έτσι ώστε κάθε φορά που μπαίνει στο πρόγραμμα να μην χρειάζεται να κάνει τα παραπάνω βήματα.
Ο χειριστής δίνει ένα Όνομα Προφίλ (πχ demo) και αμέσως μετά κάνει αριστερό κλικ στην Αποθήκευση Προφίλ.

Πλήκτρο Προφίλ

Ο χειριστής μπορεί πατώντας αριστερό κλικ στο πλήκτρο Προφίλ να μεταβεί αμέσως στο Όνομα χρήστη και Συνθηματικό.

Εικόνα 8

 

Εικόνα 9


 

Στην 10η εικόνα παρουσιάζουμε στον χειριστή πως πρέπει να εισάγει το Όνομα χρήστη και το Συνθηματικό.
   

Εικόνα 10


Στην 11η εικόνα παρουσιάζουμε πως θα είναι το περιεχόμενο των Διακηρύξεων.
 

Εικόνα 11